REGATA
 

HOME

ZEMLJOPIS

POVIJEST

TURIZAM

GALERIJA

UDRUGA

FAUST
VRANČIĆ

ART

LINKOVI

 

 

 

 

 

 
Jedrenje je jedan od najatraktivnijih sportova na moru. Brojne regate održavaju se po cijelom Jadranu osobito u proljeće i jesen. Ovdje je prikazana Uskrsna regata u šibenskom arhipelagu ispred Vodica i otoka Prvića.

"Regata na štap" plovi se između dva ploveća znaka. U ovom slučaju je međusobna udaljenost oko dvije milje.

 

"Navigacijska regata" plovi se po zadanoj ruti. U ovom slučaju tridesetak milja među otocima šibenskog arhipelaga.

 

   

© Copyright Boško Lučev bosko.lucev@zg.t-com.hr