Park izuma Fausta Vrančića  

HOME

ZEMLJOPIS

POVIJEST

TURIZAM

GALERIJA

UDRUGA

FAUST
VRANČIĆ

ART

LINKOVI

 

 

 

 

 

 

U tijeku su pripreme za izradu parka. Dobiti će se nešto navca od države. Uskoro će biti detaljan prikaz. Za sada samo imamo nekoliko fotografija makete parka.

 
 
 
 
 
 

   

© Copyright Boško Lučev bosko.lucev@zg.t-com.hr